Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae’r adnodd dysgu yma a’r bwriad o ddarparu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio dulliau positif a rhagweithiol i leihau’r defnydd o ymarferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol.


Er ei fod wedi'i fwriadu ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol, mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer:

 • pobl sy'n defnyddio gwasanaethau a'u teuluoedd
 • rheolwyr
 • cyflogwyr
 • llunwyr polisïau
 • comisiynwyr
 • y rhai sydd mewn addysg
 • eraill sy'n gweithio yn y gymuned.

Mae'r adnodd yn canolbwyntio ar alluogi arfer gorau gan ddefnyddio enghreifftiau a senarios. Gellir ei ddefnyddio:

 • wrth oruchwylio ac arfarnu
 • fel rhan o raglenni sefydlu
 • fel sesiynau hyfforddi
 • i oleuo polisi a phrotocolau
 • fel rhan o archwilio a sicrhau ansawdd
 • fel sail i gomisiynu.

Mae'r adnodd wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth gyda'r sector gofal cymdeithasol.

Mae wedi'i strwythuro ar sail gwerthoedd ac egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Dylid ei ddarllen ochr yn ochr â'r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.