Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Rydym am i bob gweithiwr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad proffesiynol. Nid yn unig ar ddechrau eich gyrfa ond drwy gydol eich bywyd gwaith. Mae datblygiad proffesiynol yn gwneud y mwyaf o'r wybodaeth a'r sgiliau yr ydych wedi'i eu casglu dros gyfnod o amser.

I gefnogi rheolwyr a gweithwyr gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant, rydym wedi datblygu Pecyn Cymorth Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). Mae'r pecyn cymorth hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hunanddatblygiad neu er mwyn hyfforddi eraill.

Icon dogfen
Dogfen
Pecyn cymorth datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant
Icon dogfen
Dogfen
Egwyddorion Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer gweithlu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru
Icon dogfen
Dogfen
Therapyddion Galwedigaethol ym Maes Gofal Cymdeithasol Fframwaith Ddysgu a Datblygu
Icon dogfen
Dogfen
Blwyddyn gyntaf fel rheolwr: canllaw ymarfer