Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Rydym am i bob gweithiwr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad proffesiynol. Nid yn unig ar ddechrau eich gyrfa ond drwy gydol eich bywyd gwaith. Mae datblygiad proffesiynol yn gwneud y mwyaf o'r wybodaeth a'r sgiliau yr ydych wedi'i eu casglu dros gyfnod o amser.

I gefnogi rheolwyr a gweithwyr gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant, rydym wedi datblygu Pecyn Cymorth Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). Mae'r pecyn cymorth hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hunanddatblygiad neu er mwyn hyfforddi eraill.