Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Adnodd rhyngweithiol yw Camau Cyntaf mewn Rheoli sy'n cefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol sydd newydd mewn swydd. Yma ceir mwy o wybodaeth am yr adnodd a sut y gall eich helpu chi.

Mae arweinyddiaeth a rheolaeth dda'n hanfodol ar gyfer gofal a chymorth o safon uchel. Mae arweinwyr effeithiol yn creu ymdeimlad o ymddiriedaeth, hyder a chred. Gallant ysbrydoli pobl i fabwysiadu'r gwerthoedd a'r ymddygiad y maent yn eu hyrwyddo.

Mae'r adnodd yn ymdrin â thair elfen allweddol o arwain a rheoli:

  • rheoli eich hun
  • arwain a rheoli tîm
  • arwain a rheoli gwasanaeth.

Mae'n cynnwys canllawiau ymarferol, pwyntiau i fyfyrio arnynt ac adnoddau ychwanegol. Mae'n cynorthwyo rheolwyr i ddatblygu fel arweinwyr mewn gofal. 

Mae'r adnodd yn gweithio ochr yn ochr â'r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a'r canllawiau ymarfer ar gyfer rheolwr gofal cymdeithasol.

Icon dogfen
Dogfen
Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Y rheolwr gofal cymdeithasol - canllawiau ymarfer