Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae camau cyntaf mewn rheoli yn adnodd defnyddiol ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol newydd sy'n dechrau eu gyrfa arwain a rheoli yn y sector gofal cymdeithasol.


Mae ffocws yr adnodd hwn yn ymwneud ag arwain a rheoli gwasanaeth gofal cymdeithasol a chefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol newydd i:

  • setlo i'w rôl reoli newydd
  • meddyliwch am eu cyfrifoldebau fel arweinydd a rheolwr gwasanaeth gofal cymdeithasol
  • deall eu rôl a'u cyfrifoldebau wrth arwain a rheoli tîm
  • gwybod pa gefnogaeth y gallant ei disgwyl gan eu cyflogwr
  • gwybod sut y gallant gryfhau a datblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth yn unol â'r hyn a ddisgwylir ganddynt yn y Cod Ymarfer Proffesiynol, a'u hanghenion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.

Mae'r adnodd hefyd yn cynnwys ystod eang o linciau defnyddiol ag adnoddau arweinyddiaeth a rheolaeth a all helpu i gefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol newydd.