CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019
Share
Digwyddiad

Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2019

Dyddiad
3 Awst 2019 - 6 Awst 2019, 12am - 12am
Lleoliad
Llanrwst
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Pwysigrwydd recriwtio siaradwyr Cymraeg i weithio mewn gofal a chyhoeddi enillydd y Wobr Gofal trwy’r Gymraeg newydd

Dyddiad: 6 Awst 2019 (11.30am – 12.30pm)
Lleoliad: Cymdeithasau 2
Sefydliadau: Gofal Cymdeithasol Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad Gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg. Mae’r wobr yn cydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth yn Gymraeg.

Roedd enwebiadau yn agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ac sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyhoeddir yr enillydd, a’r rhai sy’n agos i’r brig, yn y digwyddiad.

Fe fydd y digwyddiad hefyd yn trafod pwysigrwydd y Gymraeg yn ymgyrch Gofalwn, yr ymgyrch i ddenu, recriwtio a chadw mwy o weithwyr gofal yng Nghymru, a lansiwyd ym mis Mawrth 2019.

Cynllun Gofal Cymraeg Gwaith

Dyddiad: 5 Awst 2019 (11.00 - 11.30am)
Lleoliad: Shw’mae Su’mae – Learn Welsh
Sefydliadau: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, Gofal Cymdeithasol Cymru, Coleg Cambria, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Nod y rhaglen ‘Cymraeg Gwaith’ newydd yw hyfforddi’r gweithlu a rhoi hyder iddynt gynnal sgyrsiau yn Gymraeg a’r rhai maen nhw’n eu helpu. Ymunwch â sesiwn drafod gyda chynrychiolwyr o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Gofal Cymdeithasol Cymru. Dysgwch fwy am y rhaglen ‘Cymraeg Gwaith’ a phwysigrwydd gofal a ddarparir yn y Gymraeg.