CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ymgynghori ar fframweithiau iechyd a gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a chyllid arfaethedig ar gyfer dysgu
Share
Digwyddiad

Ymgynghori ar fframweithiau iechyd a gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a chyllid arfaethedig ar gyfer dysgu

Dyddiad
23 Gorffennaf 2019 - 31 Gorffennaf 2019, 12am - 12am
Lleoliad
Dros Gymru
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Ers 2016, rydym wedi bod yn gweithio gyda Chymwysterau Cymru a chonsortiwm cyrff dyfarnu City and Guilds a CBAC i ddatblygu cyfres newydd o gymwysterau mewn iechyd a gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar.

Mae llawer o'r rhain bellach wedi'u cymeradwyo a gallwch ddod o hyd i'r manylion amdanynt ar wefan y consortiwm https://www.dysguiechydagofal.cymru/. Bydd y cymwysterau hyn yn mynd yn fyw ar 1 Medi 2019

I baratoi, rydym yn cynnal cyfres o weithdai ymgynghori am ddim dros Gymru ar y fframweithiau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar.

Mae'r gweithdai hyn wedi'u hanelu at gyflogwyr a darparwyr dysgu a byddant yn gyfle i adolygu ein fframweithiau a phenderfynu gyda'n gilydd beth y dylid ei gynnwys yn ein fframweithiau prentisiaeth o fis Medi 2019.

Byddwn yn ymgynghori â chyflogwyr a darparwyr dysgu rhwng Mehefin 2019 ac Awst 2019, a dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud:

23 Gorffennaf – Archebwch sesiwn darparwyr dysgu, Llanelwy (10:00-12:00)

23 Gorffennaf – Archebwch sesiwn cyflogwyr, Llanelwy (13:00-15:00)

25 Gorffennaf – Archebwch sesiwn darparwyr dysgu, Caerdydd (10:00-12:00)

25 Gorffennaf – Archebwch sesiwn cyflogwyr, Caerdydd (13:00-15:00)

31 Gorffennaf – Archebwch sesiwn darparwyr dysgu, Aberystwyth (10:00-12:00)

31 Gorffennaf – Archebwch sesiwn cyflogwyr, Aberystwyth (13:00-15:00)

Os hoffech drafod y sesiynau hyn ymhellach, Cysylltwch â ni.