CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sesiynau cymorth cymheiriaid 'Paned a Seibiant' i reolwyr gofal preswyl i blant
Share
Digwyddiad

Sesiynau cymorth cymheiriaid 'Paned a Seibiant' i reolwyr gofal preswyl i blant

Dyddiad
1 Ebrill 2022 - 1 Gorffennaf 2022, 12am - 12am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni’n cynnal sesiynau cyfarfod ar-lein misol, paned a seibiant, ar gyfer rheolwyr cartrefi gofal plant a dirprwy reolwyr.

Mae’r sesiynau galw heibio hyn yn gyfle i siarad â rheolwyr cartrefi gofal plant eraill ledled Cymru i ddod o hyd i gefnogaeth a rhannu syniadau. Maent wedi’u cynllunio i gysylltu pobl sy’n deall y pwysau dydd i ddydd o reoli cartref gofal plant ac i gefnogi eu llesiant. Mae croeso i unrhyw un mewn rôl reoli, gan gynnwys dirprwy reolwyr, ddod i unrhyw nifer o sesiynau ac nid oes rhaid iddynt ddod i bob un.

Mynnwch baned ac ymunwch â ni ar Zoom ar unrhyw un o'r dyddiadau canlynol:

Am fwy o wybodaeth am y sesiynau, cysylltwch â Bec Cicero ar llesiant@gofalcymdeithasol.cymru neu anfonwch neges destun at 07780993649.