CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sesiwn ar fframwaith lleihau arferion cyfyngol
Share
Digwyddiad

Sesiwn ar fframwaith lleihau arferion cyfyngol

Dyddiad
22 Mawrth 2022, 2-4pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn cynnal sesiwn yn canolbwyntio ar fframwaith Llywodraeth Cymrulleihau arferion cyfyngol ar 22 Mawrth.

Yn ystod y sesiwn byddwn yn:

  • ystyried y strwythur cymhwyster presennol a'r unedau y gellir eu hastudio sy'n gysylltiedig â lleihau arferion cyfyngol
  • clywed gan Dawn Cavanagh, mam gyda mab sydd wedi cael profiad o ataliaeth
  • clywed gan yr Athro Edwin Jones, Arweinydd Strategol Cefnogi Ymddygiad yn Gadarnhaol gyda Bild Positive Behaviour Support, er mwyn archwilio ymarfer da er mwyn lleihau arferion cyfyngol.

Bydd cyfleoedd i drafod gyda chydweithwyr drwy gydol y gweithdy.

Am ragor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Cheryl Stevens yn cheryl.stevens@gofalcymdeithasol.cymru.

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn ar 22 Mawrth erbyn 17 Mawrth