CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rhwydwaith Ymarfer Gorau – Ymarfer yn Ymarferol
Share
Digwyddiad

Rhwydwaith Ymarfer Gorau – Ymarfer yn Ymarferol

Dyddiad
16 Mehefin 2022, 1:30-4:30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae hwn yn gyfle i rannu modelau darparu ymarfer gorau ar gyfer y cymhwyster Ymarfer mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol L2 ac L3 Oedolion/Plant a Phobl Ifanc/GCDDP.

Bydd y ffocws ar ddulliau cyflwyno amrywiol gan gynnwys defnyddio taith yr ymgeisydd, amserlenni, adnoddau a rhannu profiadau cadarnhaol. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyflwyno o safbwynt y broses asesu ansawdd yn allanol (EQA).

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, cofrestrwch yma.

Bydd y digwyddiad o ddiddordeb i staff y ganolfan sy'n ymwneud â chyflwyno'r cymwysterau a restrir uchod a rheolwyr staff sy'n ymgymryd â'r rhain.