CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Recrwitio a chadw gweithwyr gofal yng Nghymru gwledig
Share
Digwyddiad

Recrwitio a chadw gweithwyr gofal yng Nghymru gwledig

Dyddiad
23 Gorffennaf 2019, 14:00-15:00
Lleoliad
Tŵr Brycheiniog, Maes y Sioe Frenhinol
Sefydliad
Cyngor Sir Powys a Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd angen miloedd yn fwy o bobl i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant yng Nghymru erbyn 2030 er mwyn bodloni’r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ledled y wlad.

Ym mis Mawrth 2019, lansiwyd ymgyrch ‘Gofalwn’ i godi ymwybyddiaeth o'r galw cynyddol am weithwyr gofal.

Os ydych chi'n mynychu'r Sioe Frenhinol, ymunwch â Gofal Cymdeithasol Cymru a Chyngor Sir Powys i ddysgu mwy am yr ymgyrch a gwaith Cyngor Sir Powys yn ymgysylltu â gweithwyr gofal.

Fe fydd y digwyddiad hefyd yn darparu cyfle i drafod yr heriau a chyfleoedd wrth recriwtio a chadw gweithwyr gofal yng Nghymru gwledig.

Mae siaradwyr wedi’u cadarnhau yn cynnwys Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru, Sue Evans, y Cadeirydd, Arwel Ellis Owen OBE, a Phennaeth Comisiynu Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Powys, Dylan Owen.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i archebu eich lle, cysylltwch â Iwan Williams