CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Prosiect Cenedlaethol Rheoli Meddyginiaethau Digidol - Darparu eMARs i Gartrefi Gofal
Share
Digwyddiad

Prosiect Cenedlaethol Rheoli Meddyginiaethau Digidol - Darparu eMARs i Gartrefi Gofal

Dyddiad
5 Chwefror 2019, 10 am-3 pm
Lleoliad
Prifysgol Caerdydd
Sefydliad
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cynnal gweithdy tair awr ym mis Chwefror i helpu i lywio cynllun newydd ar gyfer caffael Cofnodion Gweinyddu Meddygol electronig (eMars) i gefnogi'r gwaith o reoli meddyginiaethau mewn cartrefi gofal.

Nod y gweithdy yw trafod a meddwl am y canlynol:

  • ble bydd yn gweithio?
  • sut bydd yn gweithio?
  • pa gymorth sydd angen ei roi ar waith?

Caiff y prosiect ei lywio gan dystiolaeth o ddiogelwch cleifion gwell ac arbedion effeithlonrwydd yn sgil:

  • treialu datrysiad rheoli meddyginiaethau digidol mewn cartrefi gofal, wedi’i werthuso gan Brifysgol Caerdydd
  • y gofynion a nodir yn NHS Care Home Support and Medicines Optimisation: Community Pharmacy National Enhanced Services paper (2018)
  • argymhellion o arfer gorau gan grwpiau partner.

Archebu lle:

Prifysgol Caerdydd, 1-4pm 5 Chwefror 2019