CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Hwb ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: anghenion dysgu ychwanegol ac addysg
Share
Digwyddiad

Hwb ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: anghenion dysgu ychwanegol ac addysg

Dyddiad
28 Mehefin 2022, 10am i 11am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflwynir y sesiwn yma gan Debbie Maule a Kirsty L Gamlin o Gyngor Bro Morgannwg.

Bydd y sesiwn yn trafod ac egluro:

  • proses ADY y blynyddoedd cynnar
  • Arfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn
  • Deddf Tribiwnlys Addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2018 a’r cod
  • newidiadau i’r system ADY mewn perthynas â’r blynyddoedd cynnar (cyfrifoldebau’r lleoliad gofal plant)
  • darpariaeth dysgu ychwanegol
  • cyfarfodydd canolog ar berson
  • cynlluniau datblygu unigol
  • fforwm blynyddoedd cynnar.

Cadwch eich lle ar Eventbrite.