CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithredu strategaeth y gweithlu: digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid
Share
Digwyddiad

Gweithredu strategaeth y gweithlu: digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid

Dyddiad
20 Mehefin 2022 - 14 Gorffennaf 2022, 9am i 12.30pm ac 1pm i 4.30pm
Lleoliad
Llandudno, Caerfyrddin, Caerdydd
Sefydliad
Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal chwe digwyddiad ar y cyd lle byddwch yn gallu cyfrannu at y cam nesaf o weithredu'r strategaeth gweithlu 10 mlynedd.

Bydd y digwyddiadau chwe hanner diwrnod, wyneb-yn-wyneb, yn cael eu cynnal ar dri diwrnod:

 • Dydd Llun, 20 Mehefin yn Venue Cymru, Llandudno
 • Dydd Llun, 11 Gorffennaf yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin
 • Dydd Iau, 14 Gorffennaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd

Bydd pob un o'r diwrnodau'n cynnwys dau ddigwyddiad: un yn y bore (9am i 12.30pm) a'r llall yn y prynhawn (1pm i 4.30pm).

Bydd digwyddiadau'r bore yn ymdrin â'r meysydd canlynol:

 • gweithlu ymgysylltiedig, brwdfrydig ac iach
 • atyniad a recriwtio
 • arweinyddiaeth ac olyniaeth
 • cyflenwad a siâp y gweithlu
 • llesiant.

A bydd digwyddiadau'r prynhawn yn canolbwyntio ar:

 • modelau gweithlu di-dor
 • adeiladu gweithlu sy'n barod am y byd digidol
 • addysg a dysgu rhagorol
 • cynhwysiant
 • y Gymraeg.

Mae croeso i chi ymuno â ni mewn digwyddiad bore a phrynhawn; fodd bynnag, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y ddau ddigwyddiad.

I gofrestru, cliciwch ar y ddolen ar gyfer y digwyddiad yr hoffech ei fynychu:

Dydd Llun, 20 Mehefin yn Venue Cymru, Llandudno

Dydd Llun, 11 Gorffennaf yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin

Dydd Iau, 14 Gorffennaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd