CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithdy i gefnogi gweithredu fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
Share
Digwyddiad

Gweithdy i gefnogi gweithredu fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Dyddiad
24 Mehefin 2021, 10am i 12pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Beth yw pwrpas y gweithdy hwn?

Mae'r gweithdy hwn i gefnogi gweithrediad fframwaith sefydlu Cymru gyfan ac mae wedi'i anelu at reolwyr a chyflogwyr sydd a'r cyfrifoldeb o gefnogi gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y fframwaith sefydlu, yn tynnu sylw at bwysigrwydd y fframwaith sefydlu a’r gefnogaeth sydd ar gael i’w gwblhau, yn ogystal ag egluro buddion ei gwblhau.

Pryd fydd yn rhedeg?

Bydd yn cael ei gynnal o 10am i 12.30pm ar 24 Mehefin.

Archebwch eich lle

Dysgwch fwy ac archebwch eich lle ar gyfer y gweithdy ar 24 Mehefin.