CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithdy hydref: Mae cofrestru yn newid, mae cymwysterau wedi newid
Share
Digwyddiad

Gweithdy hydref: Mae cofrestru yn newid, mae cymwysterau wedi newid

Dyddiad
11 Rhagfyr 2019, 10am i 4pm
Lleoliad
Gwesty Aberavon Beach, Port Talbot
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Ymunwch â ni i drafod trefniadau neu newidiadau newydd sy'n ymwneud â:

  • ffyrdd o gofrestru ar gyfer gweithwyr cartrefi gofal i oedolion a gweithwyr cymorth canolfannau teulu preswyl
  • canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr cartrefi gofal i oedolion
  • ffordd newydd i weithwyr gofal preswyl plant fod yn gymwys i gofrestru
  • ffordd fwy hyblyg o gydnabod gweithiwr gofal cymdeithasol fel rheolwr at ddibenion cofrestru
  • talu ffioedd ym mlynyddoedd dau a thri o'r cofrestriad
  • symleiddio categorïau gweithwyr ar y Gofrestr.

Bydd sesiynau'r prynhawn yn adeiladu ar drafodaethau o'r bore trwy ddatblygu dealltwriaeth o sut mae 'Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol' a'r cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol newydd yn bwydo i mewn i, ac yn cefnogi, unrhyw newidiadau posibl i'r gofynion ar gyfer cofrestru.

Bydd hefyd yn helpu cyfranogwyr i ddeall yr hyn a ddisgwylir gan reolwyr a chyflogwyr, gan archwilio atebion i unrhyw heriau a nodwyd sy'n gysylltiedig â sefydlu a chymwysterau.

Nid yw'r gweithdai hyn wedi'u targedu at ddarparwyr dysgu, aseswyr na dilyswyr. Mae'r consortiwm yn cynnal digwyddiadau ar gyfer y grwpiau penodol hynny.

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn.