CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
​Gweithdy ar gyfer cyflogwyr gofal cymdeithasol: cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau yn eich gweithle
Share
Digwyddiad

​Gweithdy ar gyfer cyflogwyr gofal cymdeithasol: cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau yn eich gweithle

Dyddiad
8 Medi 2022, 2pm - 4:30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae’r gweithdy yma ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr sefydliadau gofal cymdeithasol sy’n cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn:

  • edrych ar siwrnau gweithwyr o ddechrau gweithio, cwblhau eu fframwaith sefydlu cyn mynd ymlaen i gwblhau eu cymwysterau Craidd ac Ymarfer
  • edrych ar y cymwysterau newydd iechyd a gofal cymdeithasol lefelau 2 i 5, eu cynnwys, strwythur a sut maent yn cael eu hasesu
  • esbonio beth sydd ei angen gan reolwyr a chyflogwyr i gefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau
  • gofyn i chi am esiamplau o ymarfer da wrth gefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau
  • trafod y cymwysterau yn bellach gyda rheolwyr eraill mewn grwpiau rhyngweithiol llai
  • cyflwyno’r canllaw ymarfer da ar gyfer dysgwyr, cyflogwyr a rheolwyr

Bydd hefyd cyfle i glywed gan y tîm cofrestru am gofrestru gweithwyr cartref gofal i oedolion a sut i gefnogi gweithwyr gofal cartref a gweithwyr gofal preswyl plant i gynnal eu cofrestriad.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar Zoom. Caiff y ddolen ymuno a gwahoddiad calendr eu hanfon atoch cyn y digwyddiad, os ydych wedi cofrestru.

Cofrestrwch nawr ar gyfer 8 Medi.