CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithdy ar y Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (AWIF) ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol
Share
Digwyddiad

Gweithdy ar y Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (AWIF) ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol

Dyddiad
7 Gorffennaf 2022, 2pm i 4pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae’r gweithdy yma ar gyfer cyflogwyr, rheolwyr, unigolion cyfrifol ac unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am gefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol newydd.

Yn y gweithdy hwn, byddwch chi’n dysgu beth yw cynnwys a phwrpas y fframwaith, a sut i’w cwblhau.

Byddwn yn rhannu deunyddiau i helpu chi ddefnyddio’r fframwaith.

Byddwn hefyd yn edrych ar ofynion cymwysterau ar gyfer rheolwyr cofrestredig a sut i ddefnyddio’r fframwaith mewn un o’r llwybrau hyblyg i gofrestru.

Fe fydd cyfle i edrych fwy ar gynnwys ac anghenion y cymwysterau Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer.

Cadwch eich lle ar Eventbrite.