CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithdy ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr gofal cymdeithasol: ‘top tips’ ar gyfer cefnogi cymwysterau yn eich gweithle
Share
Digwyddiad

Gweithdy ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr gofal cymdeithasol: ‘top tips’ ar gyfer cefnogi cymwysterau yn eich gweithle

Dyddiad
26 Awst 2021, 2pm i 4pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni’n cynnal gweithdy am 2-4pm ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr sefydliadau gofal cymdeithasol sy’n cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau.

Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio beth yw'r cymwysterau newydd ar lefelau 2 i 5 mewn iechyd a gofal cymdeithasol ac yn edrych ar eu cynnwys, eu strwythur a sut y cânt eu hasesu.

Fydd y gweithdy hwn yn esbonio beth sydd angen gan reolwyr a chyflogwyr i gefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau. Fydden ni’n cyflwyno’r Canllaw Ymarfer Da ar gyfer Dysgwyr, Cyflogwyr a Rheolwyr a darparu ‘top tips’ ar sut i gefnogi cwblhau’r cymwysterau.

Fe fydd cyfle i edrych yn bellach ac i drafod y cymwysterau yn bellach gyda rheolwyr eraill mewn grwpiau rhyngweithiol llai.

Cofrestrwch ar gyfer y gweithdy ar 26 Awst 2021