CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithdai ymgysylltu dementia
Share
Digwyddiad

Gweithdai ymgysylltu dementia

Dyddiad
28 Ionawr 2020 - 30 Ionawr 2020, 10am-1pm
Lleoliad
Llanelwy a Chaerdydd
Sefydliad
Cymdeithas Alzheimer's, Gwella Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd y gweithdai hyn yn edrych ar sut y gallwn ni wella’r ffordd rydym yn cyfathrebu â phobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.

Rydym yn awyddus i weithio gydag eraill i nodi’r ffordd orau o ymgysylltu pobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr yn ein gwaith.

I wneud hyn, rydym yn gobeithio mapio’r rhwydweithiau a’r grwpiau sydd ar gael ar hyn o bryd (gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol) a’r ffordd orau o gysylltu â’r grwpiau hynny.

Rydym yn awyddus i ddefnyddio’r digwyddiadau hyn i’n helpu i feithrin ein dealltwriaeth, ac i’n helpu ni i gyd weithio gyda’n gilydd i rannu cyfleoedd a gwneud y cysylltiadau gorau posibl.

Bydd y gweithdai hyn yn archwilio:

  • adeiladu pwrpas a rennir ledled Cymru
  • y ffyrdd presennol y byddwn yn ymgysylltu â phobl â dementia a theuluoedd, gan gynnwys y cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol
  • nodi a gweithio gyda rhwydweithiau lleol
  • adeiladu seilwaith parhaus ar gyfer ymgysylltu.

Bydd y gwaith hwn yn helpu’r Grŵp Cenedlaethol Dysgu a Datblygu Dementia i lunio cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu, ac mae’n cysylltu â Chynllun Gweithredu Dementia Cenedlaethol Cymru.

Os oes diddordeb â chi mewn mynychu'r gweithdai, gallwch archebu eich lle trwy ddefnyddio'r dolenni isod: