CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithdai gaeaf i gefnogi rheolwyr a chyflogwyr
Share
Digwyddiad

Gweithdai gaeaf i gefnogi rheolwyr a chyflogwyr

Dyddiad
14 Chwefror 2019 - 15 Chwefror 2019, 12am - 12am
Lleoliad
Treffynnon a Llandrindod
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar draws Cymru i helpu rheolwyr, cyflogwyr a phersonel adnoddau dynol gofal cymdeithasol archwilio’r perthynas rhwng sefydlu, cymwysterau, cofrestru ac addasrwydd i ymarfer.

Bydd y digwyddiadau yn edrych ar:

  • sut rhoddwyd y Fframwaith sefydlu Cymru gyfan iechyd a gofal cymdeithasol ar waith
  • y cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol newydd, a fydd yn lansio o 2019
  • cofrestru gweithwyr
  • cinio rhwydweithio
  • addasrwydd i ymarfer
  • diweddariadau am adnoddau a chanllawiau
  • Cymraeg Gwaith.

Y digwyddiadau canlynol yw'r dyddiadau a ail-drefnwyd ar gyfer sesiynau Ionawr a ohiriwyd oherwydd tywydd gwael.

Bydd cinio a lluniaeth ar gael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch jenna.grace@gofalcymdeithasol.cymru