CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gofal Cymdeithasol Cymru yn mynychu cyfarfod pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Share
Digwyddiad

Gofal Cymdeithasol Cymru yn mynychu cyfarfod pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dyddiad
23 Ionawr 2019, 09:30am
Lleoliad
Cynulliad Cymru
Sefydliad
Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Mae’n Prif Weithredwr, Sue Evans, a’n Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu, Sarah McCarty, yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yfory (23ain Ionawr) am 9-30yb. Maent yn rhoi tystiolaeth ar y cyd gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru, gyda’r pwyslais ar y strategaeth gweithlu ar y cyd.

Gwybodaeth bellach

Gwyliwch y cyfarfod yma, mae papurau cefndirol ar gael yma.