CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Fframwaith Gwaith Da: sesiwn gwybodaeth dementia a cholled clyw
Share
Digwyddiad

Fframwaith Gwaith Da: sesiwn gwybodaeth dementia a cholled clyw

Dyddiad
18 Gorffennaf 2022, 10am i 11am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn cynnal sesiwn wybodaeth ar y canlyniadau dysgu newydd rydym wedi'u datblygu o ddementia a cholli clyw. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda phobl a theuluoedd o'r gymuned d/Byddar y mae dementia yn effeithio arnynt.

Mae'r rhain wedi'u cynllunio i'ch cefnogi yn eich gwaith, yn enwedig os ydych chi'n datblygu dysgu yn eich sefydliad am ddementia a cholled clyw.

Bydd y canlyniadau dysgu newydd yn rhan o'r Fframwaith Dysgu a Datblygu Gwaith Da.

Bydd y sesiwn yn:

  • gwella'ch ymwybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o ddementia a cholled clyw
  • egluro'r canlyniadau dysgu newydd
  • eich cyfeirio at adnoddau defnyddiol.

Mae'r sesiwn hon yn agored i unrhyw un ym maes gofal cymdeithasol ac iechyd, gan gynnwys darparwyr trydydd sector a darparwyr annibynnol. Mae croeso hefyd i ofalwyr teuluol.

Cadwch eich lle ar Eventbrite.