CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Fforymau ar gyfer gweithwyr gofal preswyl i blant a rheolwyr i rannu eu barn
Share
Digwyddiad

Fforymau ar gyfer gweithwyr gofal preswyl i blant a rheolwyr i rannu eu barn

Dyddiad
15 Hydref 2018 - 24 Hydref 2018, 12am - 12am
Lleoliad
Cymru gyfan
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae'r digwyddiadau yn gyfle i gasglu barn gweithwyr gofal preswyl i blant ar ddyfodol eu proffesiwn.

Bydd y digwyddiadau hefyd yn gyfle i rannu arferion da ac i drafod:

  • y diweddariad i’r canllawiau ymarfer
  • sut i ddatblygu'r proffesiwn ar gyfer y dyfodol.

Os hoffech fynychu'r digwyddiadau ym mis Hydref a llunio'r dyfodol, gofynnwn:

  • i chi yn cael cytundeb eich cyflogwr i fynychu, ac i
  • reolwyr i geisio dod â gweithiwr

Mae mynychu'r fforymau'n cyfrif tuag at eich record PRTL.

Archebwch eich lle

15 Hydref, Penybont

17 Hydref, Abertawe

18 Hydref Cwmbran

22 Hydref, Llandysilio

23 Hydref, Wrecsam

24 Hydref, Caernarfon