CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Fforwm rheolwyr gofal plant a blynyddoedd cynnar
Share
Digwyddiad

Fforwm rheolwyr gofal plant a blynyddoedd cynnar

Dyddiad
14 Tachwedd 2018, 6:00pm
Lleoliad
Datblygu’r Gweithlu Caerdydd a Chanolfan Achrededig Theatr Ddarlithio, Caerdydd, CF24 5RR
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Datblygu’r Gweithlu Caerdydd a Chanolfan Achrededig

Byddwn yn cynnal fforwm rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant ym mis Tachwedd, mewn partneriaeth â Datblygu’r Gweithlu Caerdydd a Chanolfan Achrededig.

Bydd y Fforwm yn gyfle i reolwyr gyfarfod, i rannu profiadau a dysgu oddi wrth ei gilydd, clywed beth sy'n digwydd yn rhanbarthol a chenedlaethol a bwydo i mewn i ddatblygiad prosiectau.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys diweddariad ar gymwysterau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant (GCDDP) sydd newydd ei ddatblygu, cyflwyniad gan Gyngor Caerdydd ar y cynnig 30 awr o ofal plant a diweddariad ar brosiectau Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd hefyd cyfle i glywed am y Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant newydd, a gaiff ei lansio ddiwedd mis Hydref gan Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros blant, pobl hŷn a gofal cymdeithasol.

I fwcio lle ffoniwch 02920 351361 neu e-bostiwch workforcedevelopment@cardiff.gov.uk