CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Digwyddiadau cyfnewid ymarfer gofal preswyl i blant
Share
Digwyddiad

Digwyddiadau cyfnewid ymarfer gofal preswyl i blant

Dyddiad
8 Hydref 2019 - 7 Tachwedd 2019, 12am - 12am
Lleoliad
Cymru gyfan
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni’n cynnal pump o ddigwyddiadau cyfnewid ymarfer ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn cartrefi plant neu sy’n ymwneud â chefnogi’r plant a phobl ifanc sy’n byw yna.

Bydd y digwyddiadau yn gyfle i rannu ymarfer da, dysgu beth sy’n gweithio’n dda a beth sydd rhaid i ni wneud i wella gofal a chymorth i blant a phobl ifanc.

Gan adeiladu ar lwyddiant digwyddiadau ac adborth y llynedd, bydd cyfleoedd i chi:

  • rwydweithio gyda chydweithwyr o ystod o sefydliadau
  • dysgu am ganlyniadau adolygiad cenedlaethol Arolygiaeth Gofal Cymru
  • archwilio sut y gallwn ni fynd i’r afael â rhai o’r heriau.

Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal ar:

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, e-bostiwch Vivienne Davies yn vivienne.davies@gofalcymdeithasol.cymru neu ar 02920 780569.