CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Digwyddiad Brexit a Gwasanaethau Cymdeithasol
Share
Digwyddiad

Digwyddiad Brexit a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dyddiad
14 Chwefror 2019, 12am - 12am
Lleoliad
Ngwesty’r Metropole, Llandrindod
Sefydliad
Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS), Fforwm Gofal Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru

A oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am oblygiadau Brexit ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol

Mae Digwyddiad Brexit a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael ei gynnal yng Ngwesty’r Metropole yn Llandrindod ar 14 Chwefror 2019 fel rhan o Raglen Cefnogi Pontio Brexit Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Bydd y digwyddiad yn:

  • rhoi gwybod i chi am oblygiadau posib Brexit i wasanaethau gofal cymdeithasol
  • rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sydd ar fynd i baratoi ac ymateb i'r goblygiadau hynny
  • nodi camau a gweithgareddau pellach y gall fod eu hangen gan sefydliadau unigol a chyrff cenedlaethol i sicrhau bod gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi paratoi yn briodol i ymateb i wahanol senarios Brexit.

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu ar y cyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS), Fforwm Gofal Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru.

Os oes diddordeb mewn mynychu’r digwyddiad, archebwch eich lle ar-lein.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Iau, 31 Ionawr 2019.