CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd
Share
Digwyddiad

Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd

Dyddiad
26 Mehefin 2019 - 4 Gorffennaf 2019, 12am - 12am
Lleoliad
Dros Cymru
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni’n cynnal cyfres o weithdai am ddim ar draws Cymru i reolwyr ar y cymwysterau gofal plant newydd.

Bydd y gweithdai hyn yn cefnogi rheolwyr i ddeall eu rôl wrth helpu staff gyda'r cymwysterau newydd.

Byddwn ni’n edrych ar feysydd pwnc newydd y cymwysterau, gan ddarparu diweddariad ar y protocolau asesu newydd ac esbonio rôl y rheolwr mewn perthynas â'r broses asesu.

Bydd cyfle hefyd i rwydweithio a rhannu arfer gorau.

Cynhelir y gweithdai ledled Cymru, ac mae sesiynau bore, prynhawn a gyda’r nos ar gael:

26 Mehefin - Halliwell Centre, Carmarthen

27 Mehefin - Coleg Caerdydd a’r Fro, Caerdydd

2 Gorffennaf - Media Resource Centre, Llandrindod Wells

3 Gorffenaf - Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

4 Gorffenaf - Ty Menai, Bangor