CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cyfle dysgu am ddim i weithwyr cymdeithasol sy'n dymuno ymgymryd â phrosiect ymchwil
Share
Digwyddiad

Cyfle dysgu am ddim i weithwyr cymdeithasol sy'n dymuno ymgymryd â phrosiect ymchwil

Dyddiad
17 Ionawr 2019 - 25 Ionawr 2019, 10:00am
Lleoliad
Ar draws Cymru
Sefydliad
Y Gynghrair (Prifysgolion Bangor, Glyndŵr, Abertawe a Chaerdydd)

Fel rhan o gam olaf y rhaglenni DAPP cyfredol, mae'r Gynghrair (Prifysgol Bangor, Glyndŵr, Abertawe a Chaerdydd) yn cynnig cyfres o sesiynau undydd i weithwyr cymdeithasol a rheolwyr gwaith cymdeithasol i edrych ar y posibilrwydd o gynnal prosiect ymchwil graddfa fach, yn seiliedig ar ymarfer yn eu tîm.

Mae'r sesiynau hyn ar gael i unrhyw weithiwr cymdeithasol neu reolwr gwaith cymdeithasol yng Nghymru. Seilir y sesiynau ar gynnwys y modiwl Maes Ymchwil Arbenigol (sy'n rhan o raglen Uwch Ymarferydd mewn Gwaith Cymdeithasol DAPP).

Ni fydd y cyfranogwyr yn fyfyrwyr cofrestredig ac ni asesir eu gwaith. Yn hytrach, bydd y sesiynau'n galluogi dysgu mewn perthynas â'r canlynol:

  • y sail resymegol ddamcaniaethol ar gyfer gwahanol fathau o ddylunio ymchwil a dulliau casglu data ar gyfer ymchwilio i feysydd ymarfer gwaith cymdeithasol cyfoes
  • sut i nodi ffocws ymchwil sy'n gysylltiedig â mater ymarfer
  • sut i adnabod a mynd i'r afael ag ystyriaethau moesegol
  • ystyried cyflwyniad ymchwil, lledaenu a dylanwadu.

Gwahoddir cyfranogwyr i sesiwn ddilynol i adolygu a chefnogi eu cynnydd ymchwil os yw'n fuddiol.

Mae'r dyddiadau a'r ardaloedd lle cynigir y gweithdai hyn i’w gweld isod. Bydd y sesiynau'n rhedeg rhwng 10am a 4pm a bydd y lleoliadau i'w cadarnhau. Disgwyliwn y bydd y rhain yn Abertawe (De-orllewin Cymru), Caerdydd (De-ddwyrain Cymru) a Llanelwy (Gogledd Cymru). Arweinir y sesiynau gan aelodau o brifysgolion y Gynghrair.

  • Gogledd Cymru, 17 Ionawr 2019
  • De-ddwyrain Cymru, 24 Ionawr 2019
  • De-orllewin Cymru, 25 Ionawr 2019

Bydd dyddiadau a lleoliadau ar gyfer cyfarfodyd dilynol yn cael eu darparu ar ôl y Yr ydym yn dyrannu lleoedd ar sail 'y cyntaf i'r felin'. Bydd gan bob sesiwn o leiaf 18 o gyfranogwyr.

Os ydych chi eisiau mynychu'r sesiynau hyn, anfonwch e-bost at cpel@cardiff.ac.uk gyda CPELADDSAR yn y blwch testun a nodi'ch dyddiadau dewisol. Gallwch chi fynychu un sesiwn gychwynnol ac un sesiwn ddilynol.

Er sylw, mae'r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Tachwedd 2018