CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cydbwyso risg, hawliau a chyfrifoldebau mewn gofal cymdeithasol plant
Share
Digwyddiad

Cydbwyso risg, hawliau a chyfrifoldebau mewn gofal cymdeithasol plant

Dyddiad
20 Ionawr 2020 - 28 Ionawr 2020, 9.30am-2pm
Lleoliad
Cymru gyfan
Sefydliad
Arolygiaeth Gofal Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae cadw cydbwysedd rhwng risg, hawliau a chyfrifoldebau yn sail i ddull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i wasanaethau gofal cymdeithasol plant.

Bydd y digwyddiadau hyn yn helpu ymarferwyr i archwilio, rhannu a dysgu sut y gallwn ni newid, gyrru a gwella canlyniadau i blant.

Bydd y digwyddiadau hyn yn canolbwyntio ar gydbwyso hawliau, cyfrifoldebau a risg mewn perthynas â dau faes o fewn gofal cymdeithasol plant:

  • sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i weithredu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau i sicrhau lleoliadau priodol ar gyfer plant
  • sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i weithredu dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau i ddefnyddio a chymhwyso ymarfer ac ymchwil ar sail tystiolaeth.

Am fwy o wybodaeth neu i fwcio lle ar un o'r digwyddiadau: