Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Digwyddiad

Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dyddiad: 10 - 16 Medi 2021
Lleoliad: Ar-lein
Sefydliad: Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni'n cynnal sesiynau i siarad â rheolwyr am Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Hoffem ddarganfod sut rydych chi'n defnyddio'r fframwaith gyda'ch staff, ac os nad ydych chi'n ei ddefnyddio pam lai a beth allwn ni ei wneud i'w wneud yn haws ac yn well i chi.

Rydyn ni eisiau gwybod:

  • Beth sy'n gweithio'n dda amdano a beth ellid ei wella?
  • Sut ydych chi'n ei ddefnyddio?
  • Gyda phwy ydych chi'n ei ddefnyddio?
  • Sut allwn ni ei gwneud hi'n haws i chi ei ddefnyddio?

Nid ydym yn edrych i newid cynnwys y fframwaith gan fod hyn yn cyd-fynd â chymhwyster craidd dysgu a datblygu chwarae gofal plant, ond bydd eich adborth yn ein helpu i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau bosibl.

Bydd y sesiynau ar-lein hyn yn rhedeg am:

  • 10-11.30am, 10 Medi (Zoom)
  • 11.30am-1pm, 14 Medi (Timau Microsoft)
  • 4.30-6pm, 16 Medi (Zoom)

Dewiswch ddyddiad ac archebwch eich lle nawr