CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Adegau Arbennig – gwella bywydau trwy adrodd straeon
Share
Digwyddiad

Adegau Arbennig – gwella bywydau trwy adrodd straeon

Dyddiad
10 Hydref 2018, 9:45am-15:30pm
Lleoliad
Yr Ardd Fotaneg Genedlaethol
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru ag Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, mi fyddan yn dathlu gyda straeon ac eisiau chi i ymuno gyda ni. Mae Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru wedi dod at ei gilydd i gynnal cynhadledd unigryw a rhyngweithiol sy'n canolbwyntio ar fywydau, teimladau a phrofiadau.

Ledled Cymru, mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu hannog i roi mwy o bwyslais ar gael sgyrsiau am y pethau sy’n bwysig gyda phobl sy’n cael cymorth ganddynt, yn hytrach na llenwi ffurflenni ‘ticio bocsys’. Mae angen canolbwyntio mwy ar wrando ac ymateb i straeon bywyd pobl ar gyfer sgyrsiau o’r fath, sy’n cyfleu ystyr a diben yn ogystal ag emosiynau a gwerthoedd pwysig. Mae pawb yn elwa o gael rhywun yn gwrando ar eu hanes. Ac eto, mae angen ymateb i’r straeon hyn a gweithredu arnyn nhw, yn hytrach na dim ond cael eich ‘cyffwrdd’ ganddyn nhw.

Bydd y gynhadledd yn rhoi cyfle i drin a thrafod ystyr straeon effeithiol, sut i’w casglu a’u rhannu er mwyn cefnogi lles yr unigolyn a lles cyffredinol yn ogystal â dysgu a datblygu o fewn cymunedau a gwasanaethau.

Archebwch eich tocyn am ddim