Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gellir atal person cofrestredig dros dro o'r Gofrestr wrth i ni ymchwilio i honiadau neu bryderon nad ydynt wedi'u profi eto. Bydd y person cofrestredig yn cael ei atal dros dro os oes angen, er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig. Gelwir yr ataliadau hyn yn orchmynion atal dros dro. Mae ataliad dros dro yn golygu na all y person cofrestredig weithio yn ei rôl gofrestredig tra bo'r ataliad yn ei le.

Ni all y cyfnod penodol ar gyfer gorchmynion atal dros dro fod yn fwy na 18 mis.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Natalie Bidgood
Rhif cofrestru:
W/5018974
Cyflogwr:
Gynt Cardiff Home Care Service's
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
28/10/20
Atal hyd nes:
27/10/21
Enw:
Michael Borsden
Rhif cofrestru:
W/2013962
Cyflogwr:
Gynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Port Talbot
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
17/7/2019
Atal hyd nes:
15/07/2022
Enw:
Faye Carter
Rhif cofrestru:
 W/5045018
Cyflogwr:
Outcomes First Group
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
12/04/2021
Atal hyd nes:
11/10/2022
Enw:
Craig Chambers
Rhif cofrestru:
W/5033807
Cyflogwr:
Innovate Trust
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
04/06/2021
Atal hyd nes:
03/12/2022
Enw:
Daphne Elizabeth Clement
Rhif cofrestru:
W/5011616
Cyflogwr:
Gynt Mirus Care
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
20/11/2020
Atal hyd nes:
19/11/2021
Enw:
Kerry Collier
Rhif cofrestru:
W/5010344
Cyflogwr:
Gynt Family Cross Point
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
01/04/2021
Atal hyd nes:
30/09/2022
2 o 14