CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
personau-cofrestredig-ag-amodau-dros-dro
Share

Gall person cofrestredig gael amodau dros dro ar eu cofrestriad os oes angen er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig.

Gelwir yr amodau dros dro hyn yn orchmynion cofrestru amodol dros dro.

Gall person cofrestredig barhau i weithio yn ei rôl gofrestredig tra bo amod ar waith. Ni all gorchmynion cofrestru amodol dros dro fod am fwy na 18 mis, cânt eu hadolygu'n rheolaidd wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.