CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Karen Walden
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
TBC
Lleoliad
Mae hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Yn flaenorol - Bramble Bay Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

Bydd y gwrandawiad hwn yn ystyried pryderon diogelu difrifol a godwyd mewn perthynas ag ymddygiad Ms Walden.