CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Susan West
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
The Beaufort Park Hotel and Conference Centre, Mold, Flintshire, CH7 6RQ
Cyflogwr
Ni fydd yr enw yn cael ei ddatgelu
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honir bod Ms West wedi methu cyfeirio achos brys ynglyn â honiad diogelu yn ymwneud â phlentyn ag aelod o staff uwch yn ei thim i Dim Diogelu Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam o fewn 24 awr yn unol â’r Canllawiau Diogelu Plant Cymru 2008 ac o ganlyniad i’w gweithredoedd methodd ddiogelu plant rhag risg o niwed.