CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rosemin Mawji
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr Cartrefi Gofal Oedolion
Canlyniad
Diddymu o’r Gofrestr (yn unol â  phroses Diddymu trwy Gytundeb)
Lleoliad
Ddim yn berthnasol - Ddim yn berthnasol
Cyflogwr
Catref Bellach wedi cae
Math o wrandawiad
Ni gynhelir wrandawiad gan Bwyllgor - proses Diddymu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Am gopi o datganiad o ffeithiau cytunedig, gwnewch gais i’r Tim Gwrandawiadau ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru