CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Richard Alan Carswell
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Beaufort Park, Mold Rd, Buckley CH7 6RQ
Cyflogwr
Gynt Keys Group
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Gweler y rhesymau yn yr adran Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad

Crynodeb o honiadau

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma fydd iaith y gwrandawiad