CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Nicola Williams
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Cyngor Sir Gaerfyrddyn
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Williams, pan oedd yn gyflogedig gyda'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Oedolion yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, wedi croesi ffiniau proffesiynol gyda pherson A a oedd yn gyn-ddefnyddiwr gwasanaeth ac yn dal i dderbyn cefnogaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau.