CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Liam Brown
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Priority Childcare LTD.
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Am gopi o rhesymau’r Panel, gwnewch gais i’r Tim Gwrandawiadau ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Mae’r cyhuddiadau ar gael yn Saesneg yn unig gan mai dyma iaith y gwrandawiad