CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
David Griffith
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Action for Children
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Tra’n gweithio fel gweithiwr gofal preswyl plant i Action for Children, honir bod Mr Griffiths wedi ymgymryd mewn gohebiaeth anaddas ar gyfryngau cymdeithasol, honir iddo hefyd meddu ar ddau delwedd anaddas o blant, a phan wnaeth dderbyn y delweddau hynny ni wnaeth godi’r mater gyda’r heddlu. Mae Mr Grifiths hefyd wedi’i gyhuddo o anfon negeseuon testun anaddas/sarhaus i gydweithiwr.