CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Daniel Fitzpatrick
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn ar frys cyn dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Willowdale Residential Homes Ltd.
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Gorchymyn ar frys cyn dileu