CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Caroline Anne Mottram
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Venue Cymru
Cyflogwr
Gynt Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Cafodd Caroline Mottram ei chyhuddo o fethiannau lluosog rhwng Ionawr 2016 a Hydref 2017 tra roedd yn cael ei chyflogi fel Gweithiwr Cymdeithasol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.