Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Bydd manylion gwrandawiadau sydd i ddod yn ymddangos saith diwrnod cyn y disgwylir i'r gwrandawiad gael ei gynnal.

Gall pobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, y wasg a'r cyhoedd fynychu gwrandawiadau terfynol y Panel Ffitrwydd i Ymarfer, mae nifer fach o leoedd arsylwyr ar gael hefyd. Os hoffech arsylwi gwrandawiad, cysylltwch â ni ar 029 20780 640 neu gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru.

Os ydych chi'n arsylwi gwrandawiad, cofiwch y canlynol;

  • Mae gwrandawiadau yn destun canslo neu ohirio sydyn. Os ydych chi'n teithio'n bell, fe'ch cynghorir i gadarnhau bod gwrandawiad yn dal i gael ei gynnal, gallwch wneud hyn trwy gysylltu â 029 20780 640 neu gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru.
  • Cynhelir gwrandawiadau yn gyhoeddus, fodd bynnag, gall person cofrestredig a Gofal Cymdeithasol ofyn i'r gwrandawiad cyfan neu ran ohono gael ei gynnal yn breifat. Bydd y Panel yn ystyried cais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Os cynhelir gwrandawiad cyfan neu unrhyw ran yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.
Dim gwrandawiadau i ddod
of 0