Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Gwybodaeth am y swyddi gwag sydd ar gael gyda ni. Hysbyseb coronafeirws (COVID-19): gellir ymestyn dyddiadau cau swyddi gwag oherwydd yr achosion o coronafierws. Nid yw'n bosib cwblhau'r broses recriwtio ar hyn o bryd ond rydym dal i dderbyn ceisiadau am y rolau rydyn ni'n eu hysbysebu.


Swyddi gwag

Job 10
Dyddiad cau 01 Awst, 2021
Job 9
Dyddiad cau 01 Awst, 2021
Job 11
Dyddiad cau 01 Awst, 2021
Swyddog Cyfathrebu
Dyddiad cau 31 Mai, 2020
Rheolwr Gwella a Datblygu
Dyddiad cau 22 Mawrth, 2020
Clerc
Dyddiad cau 24 Chwefror, 2020