CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cynhadledd y blynyddoedd cynnar a gofal plant
Share

Ymunwch â ni yn y gynhadledd rithwir i’r blynyddoedd cynnar a gofal plant ar ddydd Mercher 9 Tachwedd, rhwng 9:30am a 1:15pm.

Y gynhadledd

Mae’r gynhadledd yn cychwyn ein gŵyl dysgu gydol oes.

Ein thema yw cefnogi a chryfhau dysgu o fewn y gweithlu blynyddoedd cynnar a gofal plant

Bydd ein Prif Weithredwr, Sue Evans yn agor y gynhadledd, cyn i ni glywed gan Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

Byddwn yn clywed gan siaradwyr gwadd, gyda chyfle i chi ofyn cwestiynau, ynghŷd â thrafodaeth panel a sesiynau trafod ble gallwch rwydweithio gydag eraill.

Mae’r gynhadledd yn agored i unrhyw un sy’n gweithio gyda, neu sy’n ymwneud â’r blynyddoedd cynnar a gofal plant, gan gynnwys tiwtoriaid, awdurdodau lleol a dysgwyr.

Bydd cyfieithu ar y pryd o Gymraeg i Saesneg, a hefyd dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain ar gael yn ystod y digwyddiad.

Rhaglen y gynhadledd

9:30am: Cynhadledd yn cychwyn

9:45am: Croeso a threfniadau’r diwrnod, Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu, Gofal Cymdeithasol Cymru

9:55am: Sylwadau agoriadol, Sue Evans, Prif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

10:05am: Araith y Dirwprwy Weinidog, Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

10:15am: Rocio Cifuentes MBE, Comisynydd Plant Cymru

10:40am: Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Rocio Cifuentes

"Dull gweithredu’n seiliedig ar Hawliau Plant: Y blynyddoedd cynnar a meithreinfeydd nas cynhelir"

10:45am: Egwyl (15 munud)

11am: Chantelle Haughton, Cyfarwyddwr Prosiect Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol

"Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliol (DARPL) – Y Sefyllfa Cyfredol; Pam ydyn ni’n poeni? Y terfyn uchaf a Chyfleoedd!"

11:25am: Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Chantelle Haughton

11:30am: Cyfle i rwydweithio mewn ystafelloedd trafod

11:45am: Trafodaeth panel gyda:

  • Jonathan Cooper, Dirprwy Gyfarwyddwr, Estyn
  • Kevin Barker, Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae, Arolygiaeth Gofal Cymru
  • Helen Williams, Pennaeth Hyfforddiant, dysgu a datblygu, Mudiad Meithrin

12:15pm: Egwyl (10 munud)

12:25pm: Glenda Tinney, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

"Llwybrau a dulliau dysgu parhaus hyblyg i weithwyr y blynyddoedd cynnar"

12:45pm: Sesiwn cwestiwn ac ateb gyda Glenda Tinney

12:50pm: Cyfle i rwydweithio mewn ystafelloedd trafod

1:05pm: Sylwadau i gloi, Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu, Gofal Cymdeithasol Cymru

1:15pm: Cau’r gynhadledd

Siaradwyr gwadd ac aelodau’r panel

Siaradwyr gwadd

  • Rocio Cifuentes MBE, Comisiynydd Plant Cymru
  • Chantelle Haughton, Gweithiwr proffesiynol amrywiaeth a gwrth-hiliol
  • Glenda Tinney o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Aelodau’r panel

  • Jonathan Cooper, Dirprwy Gyfarwyddwr, Estyn
  • Kevin Barker, Pennaeth Arolygu Gofal Plant a Chwarae, Arolygiaeth Gofal Cymru
  • Helen Williams, Pennaeth Hyfforddiant, dysgu a datblygu, Mudiad Meithrin

Darllenwch fwy am ein siaradwyr gwadd ac aelodau’r panel.

Mae'r gynhadledd yn rhan o'r ŵyl dysgu gydol oes. Cofrestrwch ar gyfer yr ŵyl drwy'r ddolen isod.

Cofrestrwch nawr

Cofrestru ar gyfer yr ŵyl ddysgu gydol oes