Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Gall unrhyw un godi pryder gyda ni, cyn belled â'u bod yn rhoi'r manylion sydd eu hangen arnom i'w ystyried ymhellach. Codwch eich pryder trwy lenwi'r ffurflen ar-lein. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl gennym ar ôl i bryder gael ei godi, gwelwch sut rydym yn delio â phryderon.


Manylion y person cofrestredig y mae gennych bryder amdano

* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn

Rydym yn cynghori eich bod yn codi eich pryder hefo cyflogwr y person cofrestredig. Os nad ydych yn hapus â'u hymateb, anfonwch eich pryder atom ni.

* Mae angen y maes hwn

Eich manylion

* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
* Mae angen y maes hwn
Diolch am eich e-bost. Bydd aelod o'r Tîm Addasrwydd i Ymarfer yn ymateb o fewn pum diwrnod gwaith